Iné Splavy

Splavovanie riek podľa Vašich požiadaviek (ostatné úseky Váhu, Hron, Hornád, Dunaj z Heinburgu do BA, Mošonský Dunaj)