Iné Splavy

Splavovanie riek podľa Vašich požiadaviek (ostatné úseky Váhu, Hron, Hornád, Mošonský Dunaj)