Reklamácia a storno

Reklamácie poskytnutých služieb

Poskytovateľ zodpovedá za porušenie záväzkov vyplývajúcich z uzatvorenej zmluvy. Reklamáciu poskytnutých služieb je Objednávateľ povinný nahlásiť Poskytovateľovi okamžite, aby bola vada čo najskôr odstránená a bolo zabezpečené poskytovanie služieb v súlade s objednávkou. 

Zrušenie dohodnutých služieb (odstúpenie od zmluvy) zo strany objednávateľa

Objednávateľ má právo na odstúpenie od zmluvy bez udania dôvodu, ak tak učiní je povinný uhradiť Poskytovateľovi storno poplatok z ceny objednaných služieb v nasledovnej výške:

Platí pre požičovňu:

30 a viac dní pred začiatkom prenájmu – 3% z celkovej ceny (manipulačný poplatok)

29 až 15 dní pred začiatkom prenájmu – 30% z celkovej ceny

14 až 4 dni pred začiatkom prenájmu – 50% z celkovej ceny

3 dni pred začiatkom prenájmu – 100% z celkovej ceny

Platí pre organizované športové podujatie:

30 a viac dní pred začiatkom podujatia – 3% z celkovej ceny (manipulačný poplatok)

29 až 15 dní pred začiatkom podujatia – 30% z celkovej ceny

14 až 7 dní pred začiatkom podujatia – 50% z celkovej ceny

6 až 3 dni pred začiatkom podujatia – 70% z celkovej ceny

2 až 1 deň pred začiatkom podujatia –  90% z celkovej ceny

v deň začiatku kurzu – 100%  z celkovej ceny